طرح تحول
  • ​مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری استان لرستان گفت: طرح تحول سلامت یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید در راستای سلامت و درمان اقشار مختلف علی الخصوص افراد آسیب پذیر بود، که اجرای صحیح این طرح نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.

  • عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از اجرای پروژه های جدید و بازنگری در برنامه های بهبود کیفیت در راستای اجرای طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ خبر داد.