طرح فروش تعهدی سهام
  • یکی از مهمترین رخدادها در بازارسرمایه که بنابر اظهار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به زودی از آن رونمایی خواهد شد، موضوع فروش استقراضی سهام است که به عنوان «فروش تعهدی» در ایران معرفی و شناخته می شود.