عاقبت بخیری
  • سردار شهید قاسم سلیمانی درباره رمز عاقبت به خیری گفته بود: والله والله والله از مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی {رهبر معظم انقلاب} است که امروز سکّان انقلاب را به دست دارد.