عوارض دارو
  • اسمولول (Esmolol) یک بتا بلوکر انتخابی قلب با فعالیت کوتاه مدت می باشد و فاقد خصوصیات سیمپاتومیمتیک داخلی و پایدار کنندگی غشا است.

  • اگر پزشک به شما قرص آلوپورینول تجویز کرده است. با ما همراه باشید تا درباره تاثیرات داروی آلوپورینول روی بیماری شما و اثرات جانبی آن بیشتر بدانید.

  • داروی ایزونیازید به همراه داروهای دیگر برای درمان عفونت‌های فعال سل (TB) مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این دارو به تنهایی برای پیشگیری ابتلا به سل در کسانی که در معرض باکتری عفونت‌های فعال سل هستند (کسانی جواب تست TB پوستشان مثبت است) استفاده می‌شود.