فرمانده جدید
  • با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و امام جمعه این منطقه، سرهنگ حسین شهریار به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ماکو منصوب و معرفی شد.