فرم درخواست ویزای چین
  • هر کسی که به کشور دیگه ای سفر می کنه قطعا از قبل طبق هدف و برنامه ای چنین تصمیمی گرفته. پس هدف از سفر هر مسافری قابل تقسیم بندی میشه. مثلا عده ای به جهت گردشگری، عده ای به جهت دیدن اقوام و دوستانشون به چین سفر می کنن. کشور چین هم تقسیم بندی مختلفی برای اخذ ویزا با توجه به نیاز و هدف مسافر داره: