فولاد کبیر
  • رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اردستان گفت: در سفر وزیر صمت به شهرستان اردستان بازدید از شرکت تعاونی فولاد کویر، سیما کاشی اردستان انجام می شود و شرکت فاستونی اردستان پس از ۶ سال تعطیلی مجددا افتتاح و راه اندازی می شود.

۱ |