قیمت تخم مرغ افزایش یافت
  • قیمت تخم مرغ طلایی شد به نحوی که قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی به حدود ۳۸ هزارتومان رسیده است.

۱ |