قیمت ساخت مسکن ملی
  • معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آخرین قیمت ساخت مسکن ملی را ۲.۷ میلیون تومان اعلام کرده است گفت: عدد ۲.۷ میلیون تومان بر اساس فهرست بها در چارچوب پروژه‌های عمرانی کشور و بر اساس تعدیل سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

۱ |