قیمت سفارش در بازار سرمایه
  • به اطلاع کلیه فعالان و کارگزاران محترم بازار سرمایه می رساند، پیرو مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه مورخ 12 / 02 / 1400 حداقل تغییر قیمت هر سفارش وارده در سامانه معاملات برای کلیه نمادهای معاملاتی سهام و حق تقدم سهام با قیمت کمتر از 5000 ریال، از 10ریال به 1ریال کاهش می یابد.

۱ |