لوپوس
  • بیماری های خود ایمنی مانند لوپوس که به خصوص طی سال های اخیر نام آن ها بیشتر شنیده می شود به بیماری هایی گفته می شود که به دلیل نقص در عملکرد سیستم ایمنی بدن و حمله آن ها به سلول های خودی ایجاد شده و به علائم آزار دهنده ای همچون التهاب، درد و آسیب های بافتی منجر می شوند.

  • علائم بیماری لوپوس معمولاً خود را در ابتدای دوران بزرگسالی نشان می‌دهد. بنابراین هر فردی که در سنین نوجوانی تا اوایل دهه‌ی سی زندگی خود قرار دارد، می‌تواند به این بیماری مبتلا شود.

۱ |