ماکو
  • در راستای تحقق توسعه پایدار زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان با توسعه و تعمیق آموزش های مهارتی،‌ کاربنیان و ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی اشتغال محور در منطقه آزاد ماکو،. تفاهم نامه همکاری مشترک بین محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و سیروس یوسفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان غربی امضا شد.

  • همزمان با روز جهانی گردشگری منطقه آزاد ماکو میزبان منتخبین کاراته کاران استان آذربایجان غربی بود.

  • به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز جهانی گردشگری همایش دوچرخه سواری کوهستان با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیر اجتماعی ، سلامت و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو و رئیس اداره ورزش و جوانان ماکو برگزار شد.

  • باکسب ۳مدال طلا توسط جودوکاران آقا و کسب ۶ مدال طلا توسط جودوکاران بانوان شهر بازرگان افتخاری دیگر در عرصه ورزش برای شهر بازرگان رقم خورد.

  • کارخانه کفش ویستا در منطقه آزاد ماکو سال ۱۳۹۷ تاسیس و در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تولیدات خود را به بازار عرضه کرد.

  • این تفاهم نامه با هدف توسعه دانش و مهارت های کلاسیک و نوین این حوزه مهم صنعت و نیز توسعه تکنیک های مدرن معدن و معدنکاری (اکتشاف , استخراج و فرآوری) و نیز تربیت نیروی انسانی مورد نیاز منطقه به امضا رسیده است.

  • بنیـاد مسـکن بـه مقـاوم سـازی خانـه هـای روسـتایی بـا اسـتفاده از وام بـانکی بـه مبلـغ ۱۰۰ میلیون تومان بـا نـرخ سـود بـانکی ۵ درصـد و بازپرداخـت ۲۰ سـاله (بـا احتسـاب دوران ساخت) با ضـمانت بـانکی سـفته زنجیـره ای ، بـدون محـدودیت و کمکهـای مـالی بلاعـوض تــا ســقف ۸۵ میلیــون تومــان ، خــدمات فنــی و مهندســی رایگــان (تهیــه نقشــه – نظــارت و…) بــرای کلیــه روســتائیان محتــرم بــا اولویــت ، خانوارهــای دارای دوعضــو معلــول یــا بیشــتر ، تــک معلــول، حمــایتی تحــت پوشـش اداره بهزیســتی و کمیتــه امــداد ، ایتــام، افــراد دارای بیمــاری هــای خــاص و صــعب العــلاج، محرومــان و ســایر اقشــار کــم درآمــد ســاکن در روســتاها اقــدام نمــوده اســت .

  • مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: عملیات اجرایی پرچیده شدن مدارس کانکسی توسط اداره کل نوسازی با انتخاب پیمانکار در شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت آغاز و طی روزهای آتی کلنگ زنی خواهند شد.

  • مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: اجرای طرح به نژادی گوسفند نژاد ماکویی دراین منطقه، درشهرستان پلدشت با هدف ارتقای شاخص‌های تولیدی دام و توانمندی قشر بزرگ دامدار آغاز شده است.

  • باهدف ایجاد مساجد پویا و فعال به منظور گسترش و تعمیق باورهای دینی و معنوی مردم، فعال سازی مساجد منطقه آزاد ماکو تحت عنوان طرح کوثر با حمایت سازمان منطقه آزاد اجرا می شود.