مجتمع تخصصی بیمه ملت
  • با هدف تمرکززدایی از مراکز ارائه خدمات صدور و خسارت و به منظور ارائه خدمات مطلوب به شبکه فعال بیمه ملت و با توجه به وسعت استان تهران و تجمیع پورتفوی کشوری صنعت بیمه در این استان و استان‌های مجاور، بیمه ملت اقدام به توسعه شعب فیزیکی کرده است. به همین منظور و به مناسبت فرارسیدن هفدهمین سالروز تاسیس بیمه ملت، با حضور دکتر دلفراز مدیرعامل بیمه ملت، به همراه اعضای هیات‌مدیره، معاونان و تعدادی از مدیران این شرکت، مجتمع خدمات بیمه‌ای بیمه ملت در غرب تهران افتتاح شد.