محسن افشانی و لیلا اوتادی
  • محسن افشانی در جدیدترین پست اینستاگرامیش ویدئویی در کنار سگ خانگیش منتشر کرد و در آن ادای سگش را در سکوت کامل درآورد .

  • محسن افشانی بازیگریست که کم حاشیه نداشته است این بار در فضای مجازی صحبت از دوستی پنهانی محسن افشانی و لیلا اوتادی می شود و محسن افشانی با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود نشان می دهد که گویا این رابطه از قبل وجود داشته است.