مدیرعامل آبفا
  • مهندس بهروز مرادی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: از صنعت گردشگری سدها کشور های دیگر به نحو احسن و مطلوب استفاده می کنند. این صنعت ایجاد نشاط در جامعه و اشتغال زایی و توسعه منطقه‌ای را بدنبال دارد و همچنین بوم گردی را رونق داده و درون مناطق فروش محصولات محلی و کسب درآمد برای اهالی و حتی پایدارسازی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت.