مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

  • مهدی دارابی در نخستین روز از همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه تولیدات داخلی پاسخگوی تقاضاها در اقتصاد کشور نیست، گفت: مازاد تقاضا در کشور باعث تورم و افزایش نرخ ارز می شود.

۱ |