مدیون
  • دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در آستانه هفته دفاع مقدس با خانواده شهید محمد حسین ضیغمی دیدار کرد.

  • رسانه‌های قطری با وجود شکست در دیدار رفت برابر تیم فوتبال پرسپولیس امیدوار به صعود به دور بعد هستند. آنها به داوری اعتراض دارند و البته به ستایش از خط دفاعی پرسپولیس پرداختند.

  • وقتی ظرفی از جنس شهادت ایجاد شده تا همه جمع شویم اگر سخنی گفته می شود از شهدا باید باشد. همین شهید حججی محبوب چه می خواست و چه می گفت. رفت تا روسری نرود. جهادش از جنس محرومیت زدایی بود قبل از شهادت. آن چیزی که باید از تریبون ها فریاد کشیده شود این مباحث است.