مرکز نوآوری شهری مشهد
  • مدیر مرکز نوآوری شهری مشهد از برپایی رویداد ایده‌پردازی حمل و نقل بار درون شهری در پایتخت معنوی ایران خبر داد و گفت: ایده‌های مخاطبان برای شرکت در این رویداد تا ساعت ۲۴ روز ۲۸ بهمن ۹۸ پذیرفته می‌شود.

  • رویداد حمل و نقل بار درون شهری با هدف تقویت مهارت‌های ایده‌پردازی و حل مسئله و بررسی چالش‌های حوزه حمل و نقل بار درون شهری مشهد و نیز تلاش برای حل آن‌ها در محل مرکز نوآوری شهری مشهد برگزار می شود.