ملخ ها
  • رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ورود مدیریت بحران به موضوع مبارزه با ملخ‌ها در ۱۰ استان کشور خبر داد.

  • یک مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشاورزان و باغداران استان خواست برای مقابله با هجوم ملخ ها با تمام توان همکاری کنند .

۱ |