منطقه22
  • هنگامی که قصد خرید واحدی را از یک پروژه ساختمانی دارید، باید به طور کامل امکانات و ویژگی های آن را مورد بررسی قرار دهید تا بعدا پشیمان نشوید، از این رو در این بخش برای آن دسته از افرادی که قصد خرید واحدهایی از پروژه مرجان واقع در منطقه22 تهران را دارند، به بررسی امکانات و ویژگی های آن پرداخته شده است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص با ما همراه باشید.

۱ |