منطقه ویژه اقتصادی پارسیان
  • با حکم معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو، “محمد پور اسفندیاری” به عنوان عضو هیات مدیره و نایب رییس منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عنوان یکی از زیر مجموعه های ایمیدرو منصوب شد.

  • سید علی اصغر علامه مشاور رئیس هیات عامل در مناطق ویژه ایمیدرو (کاشان، لامرد، پارسیان و خلیج فارس) در جریان بازدید روند ساخت بندر پارسیان، گفت: بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های عظیم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که این پروژه با تدبیر رئیس هیات عامل ایمیدرو احیا شد و در نشست پایش پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  • سید علی اصغر علامه مشاور رئیس هیات عامل در مناطق ویژه ایمیدرو (کاشان، لامرد، پارسیان و خلیج فارس) در جریان بازدید روند ساخت بندر پارسیان، گفت: بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های عظیم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که این پروژه با تدبیر رئیس هیات عامل ایمیدرو احیا شد و در نشست پایش پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.