منظقه ازاد
  • رییس ستاد بحران منطقه آزاد قشم گفت: هرچند از نظر علمی هنوز هیچ راهی برای پیش بینی زمان وقوع زمین لرزه در آینده وجود ندارد، اما با توجه به احتمال وقوع پس لرزه مردم به توصیه ها و هشدارهای ایمنی توجه داشته باشند.