نبض فروش
  • شرکت بیمه ملت به مدیرعاملی دکتر اسماعیل دلفراز، سیاست حمایت ویژه از نمایندگان و شبکه فروش را در اولویت خود قرار داده و تصمیم دارد تا سهم شبکه فروش از کل حق بیمه تولیدی این شرکت را افزایش دهد و کمتر به فروش مستقیم بیمه‌نامه بپردازد.