نلل متحد
  • رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران آغازگر کاهش تعهدات برجام نبوده است گفت: بتن‌ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر فردا آغاز می‌شود.