نماد کگل
  • شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با نماد «کگل» گزارشی از فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت در مدت ۱۱ ماهه ۹۹ با رشد ۱۲۰درصدی فروش همراه شده است.