نهمین نمایشگاه شهر هوشمند
  • مدیر سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات کسب و کارهای شهری با اشاره به حضور اپلیکیشن شهر من در این‌نمایشگاه گفت : سعی کردیم با شرکت در این نمایشگاه یکی از جلوه های اصلی شهر هوشمند و استفاده از فناوری های موبیلیتی که در شهرداری مشهد به طور عملی اجرا شده است جهت اطلاع و آگاهی بخشی مردم به نمایش بگذاریم.