هرپنجشنبه یک افتتاح بزرگ
  • شروع به کار کاروان "هر پنج‌شنبه یک افتتاح بزرگ" نشان می‌دهد که دولت همچنان در شرایط کرونایی حرکت خود را در مسیر توسعه کشور ادامه می‌دهد.