هشتگ
  • در قسمت چهارم برنامه شما و فناوری در شبکه تلویزیونی شماپلاس به موضوع ( هشتگ چیست؟ ) می پردازیم.

  • بعد از نشست محمد ابراهیمی با مصطفی آجورلو مدیرعامل تراکتورسازی زمینه برای ادامه حضور این بازیکن در تیم تبریزی فراهم شد.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):هشتگ یکی از کاربران تویتر، هویت وی را به عنوان عامل گردن زدن گروگان های مصری در لیبی فاش کرد.

۱ |