هیئت مدیره سازمان
  • ‌وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی «علی اصغر کشاورز مقدم» را به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم منصوب کردند.