وضعیت ناسالم هوا
  • سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 138 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.