پدرام پاک آیین
  • پدرام پاک آیین، نامزد پیشتاز نمایندگی مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، با انتشار بیانیه ای خطاب به مدیران رسانه ها، ساز و کار تشکیل نهاد نمایندگی مدیران مسئول( پارلمان رسانه ها) را که پیش از آن در برنامه های خود عنوان کرده بود، تشریح کرد. متن بیانیه پاک آیین به این شرح است:

  • ۷۷ تن از نامزدهای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه های جداگانه انصراف خود را در حمایت از کاندیدای حقوقدان و مدیر کل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، "پدرام پاک آیین" اعلام و مدیران مسئول سراسر کشور را به حضور حداکثری در انتخابات و برگزیدن "پدرام پاک آیین" به عنوان نامزد شایسته‌تر اعلام کردند.

  • علی اکبر بهبهانی، مدیر عامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور ضمن اعلام انصراف به نفع پدرام پاک آیین، نامزد پیشتار انتخابات مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات بر حمایت کامل خود از پاک آیین تاکید کرد.