پدر مادر شهید
  • حاج‌قاسم فرزند وسط حاج‌حسن است و یک خواهر و برادر بزرگ‌تر ‌دارد. حاجی قبل از انقلاب ساکن کرمان بود. بچه بود که از روستا رفت. کرمان هم ورزش رزمی ‌کار می‌کرد هم بنایی. کاراته‌کا بود و مربی پرورش اندام. همه می‌دانند که آدم جسور و نترسی بود. ‌برادر کوچک‌ترش هم پیش او بود. حاج‌قاسم و سهراب ‌با دو پسرخاله‌شان در یک اتاق زندگی می‌کردند. حاجی همان موقع هم هوای بقیه را داشت.