پذیرش بورس
  • مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالای ۵ شرکت به بازار اصلی بورس کالا خبرداد.

۱ |