پرده مطلای کعبه
  • خبری در برخی رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است مبنی براینکه سمیه نور تاجر زن ایرانی ساکن امارات بخش هایی از پرده کعبه را خریداری کرده و قصد دارد آن را در یک مزایده و با هدف کمک به درمان بیماران کرونایی در ایران به فروش برساند.