پسر الهام حمیدی
  • پسر الهام حمیدی روز 12 خرداد ماه 99 بدنیا آمد الهام حمیدی متولد 1357 میباشد و یک ازدواج ناموفق داشته است که حالا با همسر دومش به نام علیرضا صادقی توانسته زندگی عاشقانه و پایداری داشت باشد.