پویان مختاری و نیلی افشار
  • پویان مختاری شب گذشته در یک لایو مشترک با امین فردین صحبت هایی کرد که امروز در شبکه های اجتماعی شایعه ایی مبنی بر رابطه پویان مختاری و سحر قریشی پخش شده است این خبر کذب می باشد و توسط طرفین تائید نشده است//

  • پویان مختاری نیز مانند دیگر شیادان باندهای شرط بندی و قمار که از جیب فریب خورده ها پول پارو می کند تحت تعقیب پلیس ایران است و او نیز به مانند وحید خزایی و ... در صورت بازداشت در ایران محاکمه می شود.

  • پویان مختاری و نیلی افشار دو چهره اینستاگرامی که از طریق سایت شزط بندی غیر مشروع به ثروت زیادی رسیدند در اینستاگرام اعلام کردند که با یکدیگر اختلاف دارند و از هم جدا خواهند شد.

  • پویان مختاری که چهل روز پیش به دست پلیس‌های ترکیه دستگیر شده بود با انتشار عکسی در صفحه‌ی اینستاگرام خود خبر از آزادیش داد. پویان مختاری از خوانندگی با لهجه محلی در ایران تا پولشویی و قمار در ترکیه راه طولانی را طی کرده است