پویش ملی تولید
  • روز گذشته در هفته ششم "پویش ملی تولید، تداوم امید" و همزمان با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 4 طرح صنعتی در استان های گیلان و مرکزی با مجموع سرمایه گذاری بالغ بر 857 میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای 347 نفر به بهره برداری رسید.

  • فردا و در هفته ششم "پویش ملی تولید، تداوم امید" و همزمان با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی، 4 طرح صنعتی در استان های گیلان و مرکزی با مجموع سرمایه گذاری بالغ بر 857 میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای 347 نفر به بهره برداری می رسد.

  • معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از فردا پنجشنبه "پویش ملی تولید، تداوم امید" با افتتاح طرح های بزرگ و پیشران صنعتی و معدنی در سطح کشور آغاز می شود.