پیانتک
  • هرتا برلین در آستانه توافق با میلان بر سر خرید کریشتوف پیانتک است. این بازیکن را تاتنهام هم می‌خواهد، اما به نظر می‌رسد مقصد او برلین خواهد بود.

  • گزارش‌ها در ایتالیا و انگلیس حاکی از آن است که تاتنهام 35 میلیون یورو برای خرید کریشتوف پیانتک می‌پردازد. هری کین تا ماه آوریل دور از میادین است و تاتنهام به دنبال یک مهاجم است.