پیشگیری و ایمنی
  • برنامه آموزش آنلاین پیشگیری ، تجهیزات و ایمنی و راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی وحریق با حضورحسین قربانی سرپرست معاونت بیمه های آتش سوزی، محمد بهرامی نوکندی سرپرست شعبه شمیران ، حمید رضا رضائی نیا رئیس اداره کل نظارت بر خسارت بیمه های آتش سوزی، شورای راهبردی نمایندگان شعبه ممتاز شمیران و با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران منطقه ۳ عملیاتی تهران بزرگ در شعبه شمیران بیمه ایران برگزار شد.

۱ |