کارگروه تنظیم بازار
  • گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن همراهی و همکاری کامل با ستاد ملی مبارزه با کرونا، کارگروه تنظیم بازار، وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط با موضوع مبارزه با ویروس کرونا 17 اقدام خود را در این زمینه به شرح ذیل اعلام کرد.