کرونا آرش برهانی
  • تصاویر منتشر شده در فضای مجازی حاکی از آن است که نتیجه تست کرونای عضو سابق تیم فوتبال استقلال مثبت اعلام شده است.