کریشتوف پیانتک
  • چلسی به دنبال جذب کریشتوف پیانتک، مهاجم میلان است. آنها بر سر خرید او با تاتنهام رقابت خواهند کرد.

  • تاتنهام رقیب جدیدی بر سر جذب کریشتوف پیانتک پیدا کرده است. سویا هم به دنبال جذب این مهاجم میلان است. سویا حاضر است او را قرض بگیرد و بند خرید اجباری او با قیمت 30 میلیون را هم در قراردادش بگنجاند.