کنفرانس با اسکایپ

  • امروزه بسیاری از نرم افزارهای پیام رسانی که در دست مردم قرار داد و کاربرانی میلیونی و یا میلیاردی به خود دیده اند قابلیت های تماس تصویری را به خدماتی که ارائه می دهند اضافه کرده اند و کاربران به راحتی می توانند تماس تصویری را حتی با چندین کاربر به طور همزمان با کیفیت بسیار خوبی تجربه کنند.

۱ |