کنکور سراسری 99
  • داوطلبان برای ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۹ نمی‌توانند برخی وسایل را با خود به همراه داشته باشند که در این گزارش به آن پرداخته ایم.

  • کنکور سراسری 99 نیز مانند کنکور 98 برای دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید برگزار می شود با این تفاوت که داوطلبان می توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری ، نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب نمایند و در جلسه کنکور سوالات امتحانی مربوط به نظام آموزشی انتخابی را پاسخ دهند .

  • تعویق کنکور سراسری 99 به گفته وزیر بهداشت تا زمان رعایت سختگیرانه و کامل پروتکل های بهداشتی ادامه خواهد یافت.

  • توکلی گفت: مهلت شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ ساعت ۲۴ امروز، پنج شنبه ۲۴ بهمن به پایان می‌رسد.