کپسول سفالکسین
  • کپسول سفالکسین از داروهای درمان‌کننده عفونت‌های باکتریایی است که در ادامه قصد داریم با موارد مصرف و عوارض احتمالی کپسول سفالکسین بیشتر آشنا شویم.