گراف دی
  • مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در سومین رویداد گراف دی که یکشنبه دهم اسفند برگزار شد، با بیان اینکه توسعه کسب و کار نتیجه توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت است، اظهار داشت: کسب‌وکار خوب نتیجه اعتماد خوب مردم به ماست. اگر به وسیله مسئولیت اجتماعی بتوانیم اعتماد مردم را کسب کنیم، قطعا کسب‌وکار ما رونق پیدا می‌کند. در پس توجه به ایفای نقش های مسئولیت اجتماعی ، اعتمادسازی دقیق و ماندگار افزایش مشروعیت برای سازمان ایجاد می شود.

  • رییس شورای سیاستگذاری همایش گراف دی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی وظیفه اصلی روابط عمومی هاست ، گفت : روابط عمومی ها عاملی برای توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی هستند تا آنجا که می تواند بر توسعه فرهنگ جامعه نیز تاثیر بگذارد.

  • سومین رویداد گراف دی 10 اسفند ماه سال جاری در صندوق نوآوری، شکوفایی ریاست جمهوری و با بررسی تجربیات “مسوولیت اجتماعی در ایران و جهان”، برگزار خواهد شد.