گردش پول
  • تحولات ترکیب سپرده‌ها در نمونه منتخب بانکی در ماه گذشته (آذر) به شکلی بوده که برای دومین ماه متوالی، سهم سپرده‌های بلندمدت (یک ساله) کاهش یافته است. نمونه منتخب، شامل بانک‌هایی است که به صورت پیوسته اقدام به ارائه گزارش عملکرد ماهانه خود بر روی سایت کدال می‌کنند. مجموع مانده سپرده این یازده بانک (ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، دی، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا، خاورمیانه و پست بانک) در پایان آذرماه حدود ۹۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم حدود ۴۵ درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی است.

  • مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد است با شناسنامه دار کردن گردش پول می‌توان به راحتی خطا و فساد را در اقتصاد ردیابی کرد.