گشنیز پلو با مرغ زعفرانی
  • گشنیز پلو رو با گشنیز تازه امتحان کنید. شاید ظاهر این غذایی که می‌بینید به‌نظر ویژه و متفاوت نیاد و فکر کنید که خب این همون سبزی پلو مرغ هست که یکم قرتی شده. ولی باید آگاهتون کنم که این سبزی پلو نیست. گشنیز پلو هست.