گل فروشی آنلاین
  • به دلیل احتمال بروز موج پنجم کرونا، ترافیک و گرمای هوا بیرون رفتن از خانه و حضور در مکان هایی مانند گل فروشی ها، بازار گل و گلخانه های شهری کار مناسبی نیست. اما با خرید گل از گل فروشی آنلاین هم در وقت و هزینه صرفه جویی میکنید؛ هم اطلاعات مناسب از کاربرد و نگهداری گیاهان کسب می‌کنید و هم خطر حضور در جاهای شلوغ را کم کرده کرده‌اید.

۱ |