آی سی تی
  • در روزهای گذشته، مباحثه هایی در سخنرانی های مختلف و شبکه های اجتماعی در مقایسه فعالیت های وزارت ارتباطات در دولت فعلی و دولت های پیشین شکل گرفت؛ در حالی که یکی از مسائل اساسی در این میان عدم توازن در توسعه شبکه ارتباطی ثابت و سیار کشور بود که بیشترین ضربه را به صنعت زیرساختی مخابرات به عنوان بزرگ ترین قربانی یک دهه سیاست سرکوب تعرفه ای دولت های گذشته وارد کرده است.

  • دهمین سالگرد «روز جهانی دختران در آی‌سی‌تی» در سایه کرونا و درحالی که کووید۱۹ مرگبارترین روزها را برای مردم هندوستان رقم زده، در سراسر دنیا به‌صورت مجازی و آنلاین برگزارشد.

۱ |